Huisartsenpraktijk Schaliestraat


 

!!!!!!!! Geachte patiënt,

Dokter Louise Vermeulen is afwezig wegens ziekte.
Zij zal terug werkzaam zijn vanaf 11/08/2022.

U kan voor dringende zaken steeds terecht bij de andere collega’s binnen de praktijk, rekening houdend met het feit dat tijdens de zomermaanden elke dokter om beurt met verlof zal zijn.

Dank voor Uw begrip en geduld. 

***************************************************************************************************************** 

 !!!!!!!! Cher patient, 

Docteur Louise Vermeulen est absente pour cause de maladie.

Elle sera de retour à partir du 11/08/2022.

Vous pouvez toujours contacter les autres collègues du cabinet pour des choses urgentes, tout en tenant compte que pendant les mois d'été, chaque médecin sera en congé à tour de rôle.

Merci pour votre compréhension et votre patience. 


Geachte patiënt,

Gezien de nieuwe richtlijnen vanaf 1 oktober 2021 wensen wij jullie erop te wijzen dat het binnen de dokterspraktijk nog steeds verplicht is om een mondmasker te dragen.
Op niveau van de afspraken werken wij terug meer en meer zoals voordien.
U kan gewoon online een afspraak inboeken, gelieve wel de reden van Uw afspraak te vermelden.
Dit kan eveneens telefonisch.

Wij vragen U wel om STIPT op tijd naar Uw afspraak te komen, het heeft geen zin om 10 of 15 min te vroeg naar binnen te komen!

In het weekend kan U contact opnemen met de Wachtpost (02/361 10 10) en dit enkel en alleen op afspraak.

Het is mogelijk om in onze praktijk een COVID test te laten uitvoeren, enkel in geval van ziekte.
Dit kan U ook online inboeken.

Indien het voor een hoog risico constact of voor een reis/evenement is, gelieve deze in te boeken in een testcentrum (U hebt hiervoor een code nodig). 
U kan zich bijvoorbeeld laten testen in het ziekenhuis AZ Halle en dit op afspraak via testcovid.doclr.be. Alle info staat op de website van het ziekenhuis zelf: https://www.sintmaria.be/nl/az-sint-maria-vs-corona/faq-covid-test-reizen.
Andere testcentra via www.mijngezondheid.be

Bedankt voor ieders medewerking! 

******************************************************************************************************************

Cher patient, 

Compte tenu des nouvelles mesures sanitaires àpd 1er Octobre 2021, nous vous informons qu'au sein de notre cabinet médical, il est toujours obligatoire de porter le masque buccal.
Au niveau des consultations, nous retravaillons comme avant. 
Vous pouvez simplement prendre rendez-vous en ligne, merci de préciser le motif de votre rendez-vous.
Cela peut également se faire par téléphone.

Nous vous demandons de toujours venir PIL A L'HEURE à votre rendez-vous, cela ne sert à rien de venir 10 ou 15min en avance!

Pendant le week-end vous pouvez contacter le poste de garde (02/361 10 10), celui-ci travaille uniquement sur rendez-vous.

Il est possible d'effectuer un test COVID dans notre cabinet medical, uniquement si vous avez des symptomes. Vous pouvez également réserver ce rendez-vous en ligne.
 

S'il s'agit d'un contact à haut risque ou pour un voyage, nous vous demandons de fixer un rendez-vous dans un centre de test (vous avez besoin d'un code pour cela).
Il est par exemple possible de vous faire tester à l'hôpital AZ Halle et ce sur rendez-vous via testcovid.doclr.be. Toutes les infos sont disponible sur leur site: https://www.sintmaria.be/nl/az-sint-maria-vs-corona/faq-covid-test-reizen.
Autre centres de test sur www.masanté.be

Merci pour la coopération de chacun!
Annulatie:

Vanaf heden kan U via volgend e-mail adres Uw afspraak bij één van de huisartsen annuleren: 

annulatie.schaliestraat@gmail.com

Dit kan tot minimum 6 uur op voorhand zonder extra kosten. Zo niet, zijn wij genoodzaakt om U een kost van 10€ aan te rekenen. 

Met alle andere vragen/opmerkingen wordt er via dit e-mail adres geen rekening gehouden.
Dank voor Uw begrip.

******************************************************************************************************************

Annulation:

Dorénavant vous pouvez annuler votre rendez-vous via l’adresse mail suivante:

annulatie.schaliestraat@gmail.com

Veuillez noter que nous pouvons vous compter des frais de 10 € si vous n'annulez pas au moins 6 heures à l'avance.
Toutes autres questions/remarques ne seront pas prises en compte via cette adresse mail.
Merci pour votre compréhension.
 Consultaties voetverzorging

*  Voetverzorging in de praktijk door 

   Ilona Steenwinckel: zie rubriek 'info voor patiënten' en scroll naar
   beneden.
Online-agenda dokters:

Wij werken steeds op afspraak.

Wanneer u online een afspraak maakt, moet u zoals gevraagd op 2 verschillende plaatsen uw gsm-nummer en/of e-mailadres invullen zodat u een bevestiging krijgt.  

Openingsuren secretariaat:

van maandag tot vrijdag: van 8u tot 12u en van 13u tot 15u45

Gelieve voor het maken van een afspraak of administratieve vragen tijdens deze uren te telefoneren.

Wanneer het secretariaat gesloten is (antwoordapparaat staat op) kan U enkel voor dringende medische problemen terecht op de praktijk-GSM 0471 65 39 91.

Na sluiting van het secretariaat wordt de telefoon door de dokters opgenomen. Gelieve uw telefoontjes dus tot een minimum te beperken zodat de consultatie zo weinig mogelijk gestoord wordt.  

Een huisbezoek kan zo nodig worden aangevraagd vòòr 10u (uitgezonderd hoogdringendheid, dan kan u steeds bellen). 

 


Hoe kan U Uw consultatie betalen?

 • Dr. Hilde Stuyven:
  - Smartphone (Bancontact app, Payconiq)
  - Cash
  - Bancontact

 • Dr. Wendy Vander Motten:
  - Smartphone (KBC Mobile Pay, Payconiq, Bancontact App)
  - Cash

 • Dr. Liesbeth Cromphout:
  - Smartphone (Bancontact app, Payconiq)
  - Cash
  - Bancontact

 • Dr. Louise Vermeulen:
  - Smartphone (Payconiq)
  - Cash

Parking:

Gelieve de parking naast de ingang van de praktijk vrij te laten voor patiënten die moeilijk te been zijn, ouders met kleine baby's, de dokters. Het stuk asfalt naast de praktijk is geen parking. Er is voldoende parkeergelegeneid in de straat en thv het Gemeenteplein. Dank voor uw begrip.

 

Geen plaats meer in het online-agenda?

Indien u een dringende afspraak nodig hebt voor de dag zelf, maar geen plaats meer vindt in ons online agenda, neemt u best telefonisch contact met ons op en dan proberen we u in de mate van het mogelijke tussen te voegen in ons agenda. Dit is dan een korte afspraak, waar enkel het dringende probleem wordt behandeld.

 

Geen antwoord op de telefoon?

Wanneer de telefoon niet meteen beantwoord wordt wil dit zeggen dat iedereen even de handen vol heeft, gelieve dan na een paar minuten nog eens te proberen. Bedankt! 

  

Vakantie:

Dr. Wendy Vander Motten:

Van maandag 01 tot en met vrijdag 19/08/2022
Maandag 05/09/2022
Maandag 12/09/2022
Maandag 26 en dinsdag 27/09/2022


 Dr. Hilde Stuyven:

Vrijdag 29/07/2022
Van maandag 22/08 tot en met vrijdag 09/09/2022
Van vrijdag 30/09 tem vrijdag 07/10/2022


Dr Liesbeth Cromphout:

Van maandag 18/07 tot en met maandag 01/08/2022
Van maandag 19 tem vrijdag 30/09/2022


Dr Louise Vermeulen:

Van maandag 11 tot en met vrijdag 15/07/2022
Van vrijdag 5 tem dinsdag 9/08/2022
Van maandag 12 tem vrijdag 16/09/2022


Secretaresse Els Samson:

Vrijdag 22/07/2022
Van maandag 8 tem vrijdag 19/08/2022
Donderdag 01/09/2022


 

Apotheek van wacht in je buurt?

www.geowacht.be

BEL 0903/922.48