HUISARTSENPRAKTIJK SCHALIESTRAAT    


!!!! BELANGRIJK BERICHT !!!! 

Geachte patiënt,

Dokter Louise Vermeulen is voor onbepaalde tijd afwezig wegens ziekte. Vanaf 10/11/2022 wordt Dokter Vermeulen tijdelijk vervangen door Dokter Diana Petrescu en dit enkel op maandagen, dinsdagen, donderdagen en vrijdagen.

U kan voor dringende zaken ook steeds terecht bij de andere collega’s in de praktijk, waardoor de wachttijden om een afspraak te bekomen kunnen oplopen.
Plan Uw afspraak dus tijdig in, liefst zoveel mogelijk online via onze website. 
Voorlopig kunnen er GEEN NIEUWE PATIENTEN aanmelden.

Dank voor Uw begrip en geduld.


****************************************************************************************************************

!!!! MESSAGE IMPORTANT !!!!

Cher patient,

Le docteur Louise Vermeulen est absente, pour une durée momentanément inconnue, pour cause de maladie.
A partir du 10/11/2022 le Docteur Vermeulen sera temporairement remplacée par
le Docteur Diana Petrescu et ce les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Vous pouvez bien évidemment fixer un rendez-vous chez une des autres collègues du cabinet, ce qui signifie que les délais d'attente, pour obtenir un rendez-vous, peuvent malheureusement s'allonger. Planifiez donc votre rendez-vous à temps, de préférence, dans la mesure du possible, en ligne via notre site internet.
Pour le moment, AUCUN NOUVEAU PATIENT peut s'inscrire.

Merci pour votre compréhension et votre patience.


Annulatie:

Vanaf heden kan U via volgend e-mail adres Uw afspraak bij één van de huisartsen annuleren: 

annulatie.schaliestraat@gmail.com

Dit kan tot minimum 6 uur op voorhand zonder extra kosten. Zo niet, zijn wij genoodzaakt om U een kost van 28€ aan te rekenen. 

Met alle andere vragen/opmerkingen wordt er via dit e-mail adres geen rekening gehouden.
Dank voor Uw begrip.

****************************************************************************************************************

Annulation:

Dorénavant vous pouvez annuler votre rendez-vous via l’adresse mail suivante:

annulatie.schaliestraat@gmail.com

Veuillez noter que nous pouvons vous compter des frais de 28 € si vous n'annulez pas au moins 6 heures à l'avance.
Toutes autres questions/remarques ne seront pas prises en compte via cette adresse mail.
Merci pour votre compréhension.
 


Consultaties voetverzorging

*  Voetverzorging in de praktijk door 

   Ilona Steenwinckel: zie rubriek 'info voor patiënten' en scroll naar
   beneden.Online-agenda dokters:

Wij werken steeds op afspraak.

Wanneer u online een afspraak maakt, moet u zoals gevraagd op 2 verschillende plaatsen uw gsm-nummer en/of e-mailadres invullen zodat u een bevestiging krijgt.  


Openingsuren secretariaat:

van maandag tot vrijdag: van 8u tot 12u en van 13u tot 15u45

Gelieve voor het maken van een afspraak of administratieve vragen tijdens deze uren te telefoneren.

Wanneer het secretariaat gesloten is (antwoordapparaat staat op) kan U enkel voor dringende medische problemen terecht op de praktijk-GSM 0471 65 39 91.

Na sluiting van het secretariaat wordt de telefoon door de dokters opgenomen. Gelieve uw telefoontjes dus tot een minimum te beperken zodat de consultatie zo weinig mogelijk gestoord wordt.  

Een huisbezoek kan zo nodig worden aangevraagd vòòr 10u (uitgezonderd hoogdringendheid, dan kan u steeds bellen). 


 Verlof dokters en secretariaat:

*Dokter Wendy Vander Motten:
Donderdag 29/12/2022
Donderdag 05/01/2023
Maandag 30 + dinsdag 31/01/2023

* Dokter Hilde Stuyven:
Van maandag 26 tem vrijdag 30/12/2022

* Dokter Liesbeth Cromphout:
Maandag 02 en dinsdag 03/01/2023

* Dokter Louise Vermeulen:
Afwezig voor onbepaalde tijd.

* Dokter Diana Petrescu:
Van woensdag 21 tem maandag 26/12/2022

* Secretaresse Els:
Van maandag 2 tem vrijdag 06/01/2023

<span style="text-decora