Spreekuren:

De dokters werken voornamelijk op afspraak. 

Dokter Vander Motten werkt niet op woensdagnamiddag en niet op vrijdag.
Dokter Stuyven werkt niet op maandagvoormiddag en niet op donderdag.
Dokter Cromphout werkt niet op dinsdag- en woensdagvoormiddag.
Dokter Vermeulen werkt niet op maandagnamiddag, niet op dinsdag en niet op woensdag.

Bij acute problemen zullen wij U steeds zo snel mogelijk dezelfde dag verder helpen. Indien de arts van uw keuze niet beschikbaar is of geen uren meer vrij heeft, zal een andere arts u graag verder helpen. Uw medisch dossier kan immers geraadpleegd worden door alle artsen van de praktijk.

Voor een vlotte praktijkvoering, is het belangrijk dat u volgende richtlijnen respecteert:

 • Gelieve per persoon een aparte afspraak te reserveren.
 • Er wordt per consultatie 20 minuten tijd voorzien. Indien u denkt meer tijd nodig
  te hebben, splits uw problemen dan op in meerdere consultaties.
 • Voor het invullen van allerhande attesten maakt u een afspraak.
 • Wij leveren in principe geen voorschriften af op telefonische aanvraag. Het Riziv laat het afleveren van voorschriften sinds enige tijd niet meer toe, aangezien aan elk
  voorschrift ook medische verantwoordelijkheid gekoppeld wordt.
 • Indien u niet tijdig op de consultatie kan zijn, gelieve dan tijdig te verwittigen of te annuleren. Mogelijks worden hier kosten voor aangerekend. De dokter beslist hierover.
Wat meebrengen naar het spreekuur?
 • Identiteitskaart
 • Kleefbriefje van de mutualiteit
 • Lijst met medicatie die u nodig heeft
 • Attesten die dienen ingevuld te worden 

Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD, het Globaal Medisch Dossier. We zullen daarom jaarlijks tijdens een raadpleging nakijken of de administratie met uw mutualiteit hieromtrent in orde is. U geniet vanaf het afsluiten van uw GMD van een verhoogde terugbetaling door uw mutualiteit voor consultatie van alle dokters.

Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisarts, of door huisartsen binnen één praktijk, draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid. Dankzij het dossier kan de arts uw huidige medische toestand goed opvolgen, maar blijven ook gezondheidsgegevens uit het verleden beschikbaar.  Hij kan ook aan de hand van die
gegevens zo nodig een verwijzing naar een specialist organiseren met een verwijsbrief waarin alle nodige informatie omtrent de evolutie van uw gezondheid wordt samengevat. Informatie die hem door de specialist wordt toegezonden, komt eveneens in uw dossier terecht. In de toekomst zal het globaal medisch dossier bij uw huisarts de spil vormen het gezondheidssysteem, zodat bijvoorbeeld de dokter van de spoedgevallen zo nodig een deel uw dossier kan raadplegen.


Beluurtjes:

Voor het opvragen van resultaten belt u best tijdens volgende momenten op 02/453.17.12:


Dr. VANDER MOTTEN Wendy:

Maandag: 15u-17u
Dinsdag: 9u-12u of 15u-16u
Woensdag: 9u-12u
Donderdag: 9u-12u of 16u-19u
Vrijdag: /

 

Dr. STUYVEN Hilde:

Maandag: 14u-17u
Dinsdag: 10u-12u of 15u-17u
Woensdag: 10u-12u of 14u-16u
Donderdag: /
Vrijdag: 10u-12u of 15u-17u

 

      Dr. CROMPHOUT Liesbeth: 

           Maandag: 9u-11u of 14u-15u
           Dinsdag: 15u-17u 
           Woensdag: 15u-17u 
           Donderdag: 9u-11u of 14u-15u  
           Vrijdag: 9u-11u of 14u-15u  

 

      Dr. VERMEULEN Louise: 

           Maandag: 8u-12u
           Dinsdag: / 
           Woensdag: /
           Donderdag: 8u-12u of 15u-18u  
           Vrijdag: 8u-12u of 14u-16u  


Huisbezoeken:

Alle dokters zijn beschikbaar voor huisbezoeken. U kan een huisbezoek aanvragen via ons nummer 02/453.17.12, vóór 10u.

Dringende, onvoorziene huisbezoeken kan u uiteraard op elk tijdstip van de dag aanvragen. Indien de dokter van uw voorkeur niet beschikbaar is, komt de dokter die zich op dat moment kan verplaatsen. Gelieve zo veel mogelijk zelf naar de consultatie te komen.


Wachtdienst week:

Op maandag, dinsdag en donderdag wordt de wachtdienst ingeschakeld vanaf 19u tot 8u. Op woensdag en vrijdag vanaf 18 uur. 

U belt steeds het gewone nummer van de praktijk (02/453.17.12) en dan komt u automatisch bij één van de huisartsen van Sint-Pieters-Leeuw terecht.
 

Wachtdienst weekend:

Van vrijdagavond 20 uur tot maandagochtend 8 uur kan u terecht bij de dokter van wacht. Deze houden consultatie in de wachtpost in Buizingen: www.wachtpostzennevallei.be.

U kan daar terecht zonder afspraak voor consultaties.

Huisbezoeken kan u aanvragen via 02/361.10.10


Ligging:

Onze praktijk bevindt zich in het centrum van Vlezenbeek. U kan zich parkeren op het gemeenteplein en dan te voet een 100-tal meter in de richting van de kerk stappen. Met de auto kan u ook omrijden langs de Vlezenbeeklaan, rechts inslaan via Dorp, aan het einde van de straat opnieuw naar rechts. Dan bent u op de Schaliestraat. Vlakbij de praktijk is er een bushalte:  aan halte "Gemeenteplein" stoppen De LIJN-bussen 142 en 172.

 


Grotere kaart weergeven


Spoedgevallen:

Wanneer dringende hulp nodig is.... mag u altijd bellen!

02/453.17.12 of bij afwezigheid: 0471/65.39.91 (enkel en alleen van 12 tot 13u)

Telefoneer als het kan liefst zelf, dan kan u reeds met de dokter overleggen. Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!


 

Voetpraktijk Ilona (gespecialiseerde voetverzorging): 

Consultatiedagen: op maandag & dinsdag. 

Een gespecialiseerde voetverzorging is meer dan een basis voetverzorging. 

De nadruk ligt op:
preventie: het voorkomen van voetaandoeningen
curatie: behandelen van nagel – en huidaandoeningen
advies: betreffende optimale hygiëne en voetcomfort 

Komaf maken met eeltpitten, eeltplekken, ingegroeide nagels, kalknagels, schimmelnagels, kloven en andere pijnlijke aandoeningen. 

Zo nodig doorverwijzing naar een arts. 

Als gespecialiseerd voetverzorgster maak ik ook gebruik van orthonyxie-, onychoplastie- en orthoplastietechnieken. 

Doelgroep:
- gezonde volwassenen en kinderen
- diabetes- en reumapatiënten 

Dankzij mijn kennis en bijscholingen bent U zeker in goede handen en worden eventuele kwaaltjes goed opgevolgd en voorkomen we zo dat er zich verdere problemen kunnen vormen. Als lid van de beroepsvereniging voor gespecialiseerde voetverzorgers met kwaliteitslabel blijf ik op de hoogte van de dagelijkse activiteiten en ontwikkelingen in de voetzorg.

Beknopt overzicht van de aandoeningen die worden behandeld:

VERZORGING BIJ PIJN EN ONGEMAK                                                                                   
* huid: eelt -kloven - likdorens - blaren - te droge en vochtige voeten
* nagels: ingegroeide - blauwe - kalk - schimmel – tunnel 

DIABETEN EN REUMA VOET (terugbetaald) 

ONCOLOGISCHE VOET

SPORTVOET

KINDERPEDICURE                                                                 

 SPECIALE BEHANDELTECHNIEKEN:
* met kunstnagel bij beschadiging, uitgroei problemen of verlies nagel                         
* nagelbeugel bij ingegroeide nagels en pijn in de nagelwallen                                               
* beschermende en drukontlastende verbanden, vilt, siliconen,bij hamer- en klauwtenen.  

BASISVERZORGING: 
Nagels knippen en hielen verzorgen.                                                    

Uw behandeling door de gespecialiseerde voetverzorger wordt in een aantal gevallen terugbetaald. Neem contact op met Uw mutualiteit voor meer info. 

Afspraak maken:    0479/93 57 27
                             ilona.steenwinckel@skynet.be
                             www.nailbodyfashion-voetpraktijkilona.be (online boeking)


Consultaties Vanessa Radulovic (psychologe – kindercoach - diagnosticus):

Consultatiedagen:  op donderdagen 

Psychologische begeleiding:
Kinderen zijn volop in ontwikkeling en groeien elke dag. Soms komt hun ontwikkeling vast te zitten en zal het kind zich niet lekker in zijn vel voelen. Kinderen zullen het vaak niet zeggen, maar laten ons dat op verschillende manieren weten, door bijvoorbeeld moeilijk gedrag te stellen, door helemaal niets te zeggen en zich terug te trekken, …. Als ouder is het niet altijd gemakkelijk om dit gedrag te begrijpen en aan te pakken. Een psycholoog kan hierbij helpen.

Een kinderpsycholoog houdt zich bezig met het gedrag, de gedachten en de emoties van kinderen van 0 tot 21 jaar. Zowel het kind als de ouders kunnen worden begeleid.

Naast het hanteren van gesprekken, kan de kinderpsycholoog ook spelen, knutselen, tekenen, gebruik maken van muziek en van relaxatie/ademhalingsoefeningen, ... samen met het kind. Er wordt getracht op het niveau van het kind te communiceren. Het kind zal zich op die manier sneller op zijn gemak voelen en zal meer kunnen en durven te vertellen en laten zien.

U kan beroep doen op een kinderpsycholoog voor volgende problemen:

(faal)angsten, boosheid en frustratie, spanning, verlegenheid, moeilijkheden bij scheiding, sociale vaardigheden, pesten, piekeren, emotionele problemen, opvoedingsmoeilijkheden… 

Studiebegeleiding:
Wanneer je bij het studeren moeilijkheden ondervindt, kan de psycholoog je hierbij hulp aanbieden. De psycholoog zal je helpen bij het verwerven van inzicht in de leerstof, bij het zoeken naar een efficiënte studiemethode en bij het voorbereiden van de examens. Er wordt steeds op maat van het kind/jongere gewerkt. 

Volgende moeilijkheden kunnen voorkomen:  
Plannen en organiseren, uit het hoofd leren, samenvattingen maken, faalangst,…

Psychodiagnostisch onderzoek:

U kunt bij de psycholoog terecht voor volgende onderzoeken:

 • Intelligentieonderzoek (Verstandelijke beperking, Hoogbegaafdheid, sterktes en zwaktes van het kind in kaart brengen,…, maar ook eventueel om recht te kunnen hebben op terugbetaling voor het volgen van logopedie)
 • Aandacht- en concentratieonderzoek  (ADHD / ADD)
 • Belevingsonderzoek     (Psychosociale problematieken zoals depressie, angst,..)
 • Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)  

Tarieven en terugbetaling psychologische begeleiding:

 • Intakegesprek en opvolggesprekken (60 min.): €45
 • Studiebegeleiding (60 min.): €40
 • Intelligentieonderzoek (ongeveer 2 uur): €120 
De betaling vindt plaats na elke consultatie bij de psycholoog. De mogelijkheid bestaat om via de bancontact app te betalen of cash betaling.

Sommige (ziekte-)verzekeringen voorzien in een (gedeeltelijke) terugbetaling voor psychologische hulp. Best contacteer je je ziekenfonds, want de terugbetalingsmodaliteiten zijn voortdurend in evolutie. Attesten worden door de psycholoog opgesteld aan het einde van de behandeling en wanneer alle betalingen hebben plaatsgevonden.

* Let op!
Bij lichamelijke klachten wordt aangeraden een arts te raadplegen. Je kan jouw kind zonder verwijzing van de huisarts aanmelden. Er is momenteel geen wachtlijst.

Mocht tijdens het volgen van de begeleiding blijken dat jouw kind andere gespecialiseerde hulp nodig heeft, dan zal de psycholoog je verder doorverwijzen.  

Contactgegevens
Indien u wenst een afspraak te maken met de psycholoog dan kan U rechtstreeks een afspraak maken met:

Vanessa Radulovic
Klinisch psycholoog -  kindercoach -  diagnosticus
Doelgroep: kinderen en adolescenten (0 – 21 jaar)
0478/33.30.84
vanessa.radulovic@hotmail.com


Griepvaccin: Voor wie?

GROEP 1:     - zwangeren (ongeacht de fase van de zwangerschap) 

                        - patiënten met chronische aandoeningen aan hart, lever, nieren,
                          met metabole aandoeningen (bv diabetes), neuromusculaire 
                          aandoeningen of met immuniteitsstoornissen

 
                        - iedereen ouder dan 65 jaar

                        - alle personen die in een instelling opgenomen zijn

                        - kinderen tussen 6 maanden en 18 jaar die een langdurige
                          aspirinetherapie ondergaan  

GROEP 2:     - alle personen werkzaam in de gezondheidssector 

GROEP 3:     - personen die onder hetzelfde dak wonen als groep 1 of 
                          met kinderen < 6 maanden

Het is ook aangeraden alle personen tussen 50 en 65 jaar te vaccineren