Huisartsenpraktijk Schaliestraat

 

Nieuws Coronavirus - COVID-19
(update 28/09/2020)

Geachte patiënt,

U kan nog steeds online afspraken maken voor niet-COVID problemen. We vragen met aandrang NIET online te boeken voor luchtweginfecties: keelpijn, oorpijn, hoesten, reuk/smaakverlies en/of koorts. Gelieve in dit geval gewoon contact op te met het secretariaat (keuzemenu: 1 - 1 - 1).

Gelieve slechts 1 probleem per afspraak te bespreken, zo blijft er voor de arts voldoende tijd over om het kabinet en materiaal grondig te desinfecteren voor de volgende patiënt. Voor meerdere problemen, neem je een andere dag of de volgende week een nieuwe afspraak.

Iedereen draagt een MONDMASKER. Indien U hier niet over beschikt, neem dan gerust eerst telefonisch contact met ons op.

Kom indien mogelijk ALLEEN naar de consultatie, tenzij een begeleider noodzakelijk is (kind/minder mobiele/oudere).

Wij vragen U ook om STIPT op tijd naar Uw afspraak te komen, het heeft geen zin om 10 of 15min te vroeg naar binnen te komen!

In het weekend kan U contact opnemen met de Wachtpost (02/361 10 10).

Bedankt voor ieders medewerking! 


News concernant Coronavirus - COVID-19
(mise à jour 28/09/2020)
 

Cher patient, 

Il est toujours possible de fixer des rendez-vous via notre site internet pour des problèmes autre que le COVID. Nous vous demandons avec beaucoup d’insistance de NE PAS réserver en ligne pour des problèmes de voies réspiratoires: mal de gorge, mal d’oreille, toux, perte de goût/odora et/ou de la fièvre. Dans ces cas-là nous vous demandons de prendre contact par téléphone avec le secretariat (taper 2 - 1 - 1).

Veuillez également toujours prévoir de traiter un problème à la fois, de cette façon le médecin a assez de temps, après votre consultation, de désinfecter son cabinet et son matériel pour le patient suivant. Pour plusieurs problèmes, nous vous demandons, alors, de prendre rendez-vous un autre jour ou pour la semaine suivante. 

Il est obligatoire de venir en consultation en portant un MASQUE. Dans le cas où vous n’en n’avez pas, nous vous demandons de prendre tout d’abord contact avec nous par téléphone. 

Si possible, venez SEUL en consultation, sauf si vous avez besoin d’un personne accompagnante ( pour un enfant/une personne à mobilité réduite/une personne âgée).

Nous vous demandons également de venir PIL A L'HEURE à votre rendez-vous, cela ne sert à rien de venir 10 ou 15min en avance!

Pendant le week-end vous pouvez contacter le poste de garde (02/361 10 10). 

Merci pour la coopération de chacun!


Voor meer informatie vind je hieronder een aantal interessante links. Kopiëer de link in je browser als je er niet kan op klikken:

Hygiene: 

https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20200217_coronavirus_poster_general_NL.pdf

https://www.info-coronavirus.be/nl/

https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/wat-weten-we-vandaag-over-het-coronavirus
 


Pour plus d'information vous pouvez trouver ci-dessous quelques liens internet intéressants. Copier le lien dans votre navigateur internet, s'il n'est pas possible de cliquer dessus:

Hygiène: 

https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20200217_coronavirus_poster_general_FR.pdf

https://www.info-coronavirus.be/fr/

https://www.health.belgium.be/fr


Afspraak griepvaccin:

U kan een 5 minuten afspraak maken op het secretariaat voor Uw griepvaccin 

Mee te brengen op uw afspraak!!!:
- Griepvaccin
- Id-kaart 
- 1 of 4 € (volgens uw statuut bij de mutualiteit)
- Losse bovenkledij aandoen (t-shirt) 

Griepvaccin, voor wie?

• GROEP 1:  - zwangeren (ongeacht de fase van de zwangerschap)
                      - patiënten met chronische aandoeningen aan hart, lever, nieren, 
                        
met metabole aandoeningen (bv diabetes), neuromusculaire aandoeningen
                        of met immuniteitsstoornissen    
                      - iedereen ouder dan 65 jaar
                      - alle personen die in een instelling opgenomen zijn
                      - kinderen tussen 6 maanden en 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie
                        ondergaan

• GROEP 2: - alle personen werkzaam in de gezondheidssector

• GROEP 3:  - personen die onder hetzelfde dak wonen als groep 1
                       of met kinderen < 6 maanden

• GROEP 4: - alle personen tussen 50 en 65 jaar


Rendez-vous vaccin contre la grippe:

Il est possible de fixer un rendez-vous de 5 minutes via le secrétariat, pour votre vaccin contre la grippe.

A prendre avec vous le jour de votre rendez-vous!!:
- Le vaccin
- Carte d’id
- 1 ou 4€ (selon votre statut À la mutuelle)
- porter des vêtements faciles (t-shirt)


Vaccin contre la grippe, pour qui?

• GROUPE 1:   - Femmes enceintes (peu importe le stade de grossesse)
                         - patients ayant une maladie chronique: coeur, foie,
                           maladies du métabolisme (
par ex. le diabète)
                         - toutes personnes plus âgés que 65 ans
                         - toutes personnes habitant dans une institution
                         - enfants de 6 mois à 18 ans, sous traitement chronique d’aspirine

• GROUPE 2: - toutes personnes actives dans le secteur de soins de santé

• GROUPE 3: - toutes personnes vivant avec une personne du groupe 1
                         ou avec des enfants < 6 mois

• GROUPE 4:  - toutes personnes qui ont entre 50 et 65 ans


Annulatie:

Vanaf heden kan U via volgend e-mail adres Uw afspraak bij één van de huisartsen annuleren: 

annulatie.schaliestraat@gmail.com

Dit kan tot minimum 6 uur op voorhand zonder extra kosten. Zo niet, zijn wij genoodzaakt om U een kost van 10€ aan te rekenen. 

Met alle andere vragen/opmerkingen wordt er via dit e-mail adres geen rekening gehouden.
Dank voor Uw begrip.


Annulation:

Dorénavant vous pouvez annuler votre rendez-vous via l’adresse mail suivante:

annulatie.schaliestraat@gmail.com

Veuillez noter que nous pouvons vous compter des frais de 10 € si vous n'annulez pas au moins 6 heures à l'avance.
Toutes autres questions/remarques ne seront pas prises en compte via cette adresse mail.
Merci pour votre compréhension.
 Consultaties

*  Voetverzorging in de praktijk door 

   Ilona Steenwinckel: zie rubriek 'info voor patiënten' en scroll naar
   beneden.

*  Psychologe - kindercoach - diagnosticus door 
   Vanessa Radulovic: zie rubriek 'info voor patiënten' en scroll naar
   beneden.

Online-agenda:

Wij werken steeds op afspraak.

Wanneer u online een afspraak maakt, moet u zoals gevraagd op 2 verschillende plaatsen uw gsm-nummer en/of e-mailadres invullen zodat u een bevestiging krijgt.  

Openingsuren secretariaat:

van maandag tot vrijdag: van 8u tot 12u en van 13u tot 15u45

Gelieve voor het maken van een afspraak of administratieve vragen tijdens deze uren te telefoneren.

Wanneer het secretariaat gesloten is (antwoordapparaat staat op) kan U enkel voor dringende medische problemen terecht op de praktijk-GSM 0471 65 39 91.

Na sluiting van het secretariaat wordt de telefoon door de dokters opgenomen. Gelieve uw telefoontjes dus tot een minimum te beperken zodat de consultatie zo weinig mogelijk gestoord wordt.  

Een huisbezoek kan zo nodig worden aangevraagd vòòr 10u (uitgezonderd hoogdringendheid, dan kan u steeds bellen). 

 


Hoe kan U Uw consultatie betalen?

 • Dr. Hilde Stuyven:
  - Smartphone (Bancontact app, Payconiq)
  - Cash

 • Dr. Wendy Vander Motten:
  - Smartphone (KBC Mobile Pay, Payconiq, Bancontact App)
  - Cash

 • Dr. Liesbeth Cromphout:
  - Smartphone (Bancontact app, Payconiq)
  - Cash

Parking:

Gelieve de parking naast de ingang van de praktijk vrij te laten voor patiënten die moeilijk te been zijn, ouders met kleine baby's, de dokters. Het stuk asfalt naast de praktijk is geen parking. Er is voldoende parkeergelegeneid in de straat en thv het Gemeenteplein. Dank voor uw begrip.

 

Geen plaats meer in het online-agenda?

Indien u een dringende afspraak nodig hebt voor de dag zelf, maar geen plaats meer vindt in ons online agenda, neemt u best telefonisch contact met ons op en dan proberen we u in de mate van het mogelijke tussen te voegen in ons agenda. Dit is dan een korte afspraak, waar enkel het dringende probleem wordt behandeld.

 

Geen antwoord op de telefoon?

Wanneer de telefoon niet meteen beantwoord wordt wil dit zeggen dat iedereen even de handen vol heeft, gelieve dan na een paar minuten nog eens te proberen. Bedankt! 

  

Vakantie:

Dr. Wendy Vander Motten:

Van maandag 2 tem vrijdag 6/11/2020


 

Dr. Hilde Stuyven:

Van maandag 12 tem vrijdag 16/10/2020


Dr Liesbeth Cromphout:

Zwangerschapsverlof vanaf 17/08/2020 ---) er is een vervangende arts voorzien (Dr. Louise)
Verlof Dr. Louise: maandag 26/10/2020
                         donderdag 12 en vrijdag 13/11/2020


Secretaresse Els Samson:

      

Apotheek van wacht in je buurt?

www.geowacht.be

BEL 0903/922.48